17 Ghazals

 • Allah Gareba Kar
 • Allah Tai Ishq Giraptara
 • Allam Nayea Ka Marchi Pada
 • Ass Bibi Chakas Bibi
 • Dildara Wafa Nest
 • Ghaam Naseba Beban
 • Ghamo Ranja Nabi
 • Hazar Dolen Habar Man Goshta
 • Kaye Marchi-o-Lay Ladea La
 • Kujayea Tai Insaf
 • Man Kandooka
 • Proshta Ma Kalat
 • Share Har Droshoma
 • Shiko Sheek Mahin Gole
 • Tara Ehe Droshoma Hech Bar Nadesta
 • Wahaga Dar Kayea Sara
 • Zaheer Warea Dila
Nabeel Qadir - 17 Ghazals 0

You may also like ...