Volume 02 - (Ghulab Pulani Wash Booh Inth)

 • Bia Mahrang O Dabani
 • Che Deema Ramen
 • Che Rasit Bewafa Nu Tarara
 • Deeren Gula Halan Nayara
 • Ghama Droshta
 • Gushan Dilbar
 • O Kosaren Maheen Janik
 • Tai Zulf Parashana
 • Tai Zulfa Nee
 • Wahde Pa Gap Trana
 • Zaheer Pari Range
Lal Buksh Dawoodi - Volume 02 - (Ghulab Pulani Wash Booh Inth) 0

You may also like ...