Volume 05 (Ghame Tahari)

  • Cham Girwagaya (Akram Parwar)
  • Corona Virus Kapta (Samad Khan)
  • Ghame Tahari Tao (Manan)
  • Laila O Laila (Khalid Sami)
  • Naz Husna Wala (Ismail Mohtaj And Abuche)
  • Samula Nazerano (Ismail Mohtaj)
  • Shahzaib Jane Seer Shuma (Khalid Sami)
  • Shape Tao Go Man Bijal (Akram Parwar)
Ismail Mohtaj - Volume 05 (Ghame Tahari) 0

You may also like ...