Volume 01 (Shap Mahikan)

 • Bikana Wahda - Nabi Buksh Narwar
 • Chaman Tai Kumare - Nabi Buksh Narwar
 • Gham Bijan Kabgi - Ali Buksh Hairan
 • Kasid Daya Noken - Ali Buksh Hairan
 • Mani Chamani Roka - Nabi Buksh Narwar
 • Marochi Anchosh Nishahan - Nabi Buksh Narwar
 • Nazana Che Kuta - Nabi Buksh Narwar
 • Nishta Man Hairana - Ali Buksh Hairan
 • Polan Gulaba Chandan - Nabi Buksh Narwar
 • Tao Kadi Kula Mani - Nabi Buksh Narwar
 • Yala Kan Kilahan - Nabi Buksh Narwar
Rashid Hassan - Volume 01 (Shap Mahikan) 0

You may also like ...