Volume 02 (Yatani Adink)

 • Chabari Janik (Inayat Saleem)
 • Chaman Bezar Mabo (Amjad Raheem)
 • Dega Range Datagen (Jahanzaib Mandi)
 • Harshe Pari Maah-e-Liqaye (Raheem Raj)
 • Ishqa Tahi Sheda Bia (Chiragh Hajat)
 • Kojango Raptaga Warnah (Izat Rahi)
 • Lailado Lailado (Madi Zafar)
 • Maahn Poshtaga Gon Assa (Irshad Parwaz)
 • Mah Beleh Cha Tow (Sheyhaq Mureed)
 • Mah Dah Goh Chaarmahi (Mubarik Qazi)
 • Maka Yal Tow Mana (Yasir Sayad)
 • Man Nazana Dil Ganooke (Doli Baig)
 • Mani Rah a Manend (Waheem Bahram)
 • Pure Sharani Taha (Ali Jan Dad)
 • Tahi Mohabbat a Chencho (Waheem Bahram)
Yasir Sayad - Volume 02 (Yatani Adink) 0

You may also like ...