Volume 01 (Hayale Adink)

 • Dega Share Rawana (Momin Mehraj)
 • Drahen Janak Halka Atkaga (Sadiq Farhad)
 • Eh Kaipo Sharabani Lizat (Sadiq Farhad)
 • Hayala Adinka Sar Kaptag (Ishaq Khamosh)
 • Lay Laroo Lado Mani Sabzo Kasane (Nadeem Lashari)
 • Mahikan Sar Shapa (Mujahid Polani)
 • Pa Dabe Sare Rastag (Khalid Samee)
 • Pa Mahe Pari Rangha (Amjad Raheem Amjad)
 • Pada Baloch Atka Pada (Wahid Saba)
 • Proshane Chol Tayaba (Mubarik Qazi)
 • Siah O Ispit Bibit (Wahid Zaheer)
Ubaid Wahid - Volume 01 (Hayale Adink) 0

You may also like ...