Volume 01 (Watan Makhain)

 • Gee Gee Samula Gapa (Ashraf Raza) (Arif Wafa Baloch)
 • Gonge Ehe Zubaan Parcha (Arif Kareem) (Atta Shad)
 • Halan Sar Kanat Mahranga O (Ashraf Raza) (Arif Wafa Baloch)
 • Hame Mosama Nakarzan (Arif Kareem) (Gull Mohd Wafa)
 • Hasti Wati Tahta Gule (Arif Kareem) (Chirag Lashari)
 • Kaman Mian Pa Giaben (Ashraf Raza) (Murad Sahir)
 • Karnea Che Abada Mitaga (Arif Kareem) (Arif Wafa Baloch)
 • Pedake Tufane Dega (Arif Kareem - Ashraf Raza) (Major Majeed)
 • Raptagen Marda Shirkene (Ashraf Raza) (Siraj Murad)
 • Samoo Gare Dashtani (Arif Kareem - Ashraf Raza) (Arif Wafa Baloch)
 • Sathar Jambar Ka Mah Manproshit (Ashraf Raza) (G.R.Mulla)
 • Shakar Wabe Aha Gap o Tiran (Ashraf Raza) (Saeed Zahoor Shah Hashmi)
 • Sistaga Hotag (Arif Kareem) (Saeed Zahoor Shah Hashmi)
 • Siyaji Kapoota Talani (Arif Kareem - Ashraf Raza) (Arif Wafa Baloch)
 • Tai Anarkahani Sore Rang (Arif Kareem) (Murad Sahir)
 • Tai Dil Bure Tiranag (Ashraf Raza) (Arif Wafa Baloch)
 • Watan Makhain Watan Makhain (Arif Kareem) (Arif Wafa Baloch)
Mix Collection - Volume 01 (Watan Makhain) 0

You may also like ...