Karwana Karwana

 • Ah Kismat Ka Tai Sang Booh (Saleem Ameen)
 • Baloke Pale Jata Ka (Saleem Amin)
 • Boro Bewafa Bezuban (Adil Shohaz)
 • Bro Qasid Bgosh Gulara (Adil Shohaz)
 • Daa Dil Ruba (Saleem Amin)
 • Gowata Gune Pole Tetal (Saleem Amin)
 • O Dila Peema (Adil Shohaz)
 • O Murada Allah Madat Baat (Saleem Amin)
 • Tao Ka Dar Mulka Rawa (Adil Shohaz)
 • Tera Raska Kamar (Adil Shohaz - Urdu Song)
 • Wahde Musafir (Saleem Amin)
Mix Collection - Karwana Karwana 0

You may also like ...