Kalri Karachi Program

  • Biya Biya Mani Ghamul
  • Che Paime Marduma (Abdullah Sana)
  • Gule Saloonka Nazena (Shahjan Dawoodi)
  • Mara Sisto Juda (Abdullah Sana)
  • Rawa Take Maah Droha (Abdullah Sana)
  • Tara Darde Nazana (Shahjahan Dawoodi)
Mix Collection - Kalri Karachi Program 0

You may also like ...