Hafeez Ali Baloch Aroos Mehfil Program, (Volume 02)

  • Ale Mana Sabza Kota Bihal (Shahjahan Dawoodi)
  • Ale Shapa Mahkane (Muslim Hammal)
  • Alhamdulillah Kana (Muslim Hammal)
  • Hina Hina Hinayea (Shahjahan Dawoodi)
  • Kosh Nazena Tara (Muslim Hammal)
  • Mana Ra Juda Ko (Khalil Sohrabi)
  • Shap Marochi Marchi (Khalil Sohrabi)
  • Tara Sathe Magenda (Khalil Sohrabi)
Mix Collection - Hafeez Ali Baloch Aroos Mehfil Program, (Volume 02) 0

You may also like ...