Bul Bule Chabar

 • Ah Qismat Ka Tai (Saleem Amin)
 • Hayale Washe (Arif Baloch)
 • Ishqa Talabgara (Jaam Ibrahim)
 • Man Kohe Showangea (Asim Baloch)
 • Mara Sisto Juda Kot (Asim Baloch)
 • O Desta Har Doar Man (Jaam Ibrahim)
 • Qasid Bro Dosta Bgosh (Shahjahan Dawoodi)
 • Raha Rawan Tara (Saleem Amin)
 • Rozne Tao Rocha Bida (Arif Baloch)
 • Tai Ishqa (Arif Baloch)
 • Yak Bare (Shahjahan Dawoodi)
 • Zindaga Ma Danke (Shahjahan Dawoodi)
Mix Collection - Bul Bule Chabar 0

You may also like ...