Awaran Aroosi Deewan

 • Ancho Gusha Mana Zaheer - Noor Ullah Noor
 • Dan Tai Tranag - Moula Bux Baloch
 • Data Basharat - Moula Bux Baloch
 • Dil Kutag Tao - Moula Bux Baloch
 • Duniya Tai Che Int - Noor Ullah Noor
 • Haalo Halo - Noor Ullah Noor
 • He Dost Naya Marcha - Moula Bux Baloch
 • Mahrangin Pari Leli- Noor Ullah Noor
 • Man Tai Pindokin - Noor Ullah Noor
 • Pir Kan Chillimma - Noor Ullah Noor
 • Sheshage Logani Banuk- Noor Ullah Noor
 • Soore Vshiyan Leaba En - Moula Bux Baloch
 • Tai Hama Datagin Samul - Moula Bux Baloch
 • Tai Ishka Man Dilbar - Noor Ullah Noor
 • Wafaye Metaga Shazi - Moula Bux Baloch
Mix Collection - Awaran Aroosi Deewan 0

You may also like ...